wyszukiwarka zaawansowana
ZADZWOŃ DO NAS
+48 22-639-30-41
0
suma: 0,00 zł do kasy
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PPHU DRUK SKLEP

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.       SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.       KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.pphudruk.com.pl/ prowadzony jest przez firmę PPHU DRUK Piotr Lewicki (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Przasnyska 11/U1B,

01-756 Warszawa, oddział: ul. Abrahama 7, 80-307 Gdańsk) ) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, NIP 584 100 36 95, REGON 190431244, zwany dalej „Sklepem”.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

1.3.      Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883 z późn. zm) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe zbierane są na potrzeby firmy PPHU DRUK Piotr Lewicki do celów ewidencyjnych, a w szczególności w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.

2.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1.      Ceny i informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT . Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.3.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów, więc realizacja zamówień następuje według kolejności wpłynięcia zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje za pomocą Formularza Zamówień.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

2.7.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.6. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.8. Dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego (domyślnie) lub faktury VAT (na życzenie) zostaną w formie papierowej dołączone przez Sprzedającego do przesyłki.

2.9.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.6., a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.    SPOSOBY  PŁATNOŚCI

3.1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Przelew internetowy, przelew bankowy na konto sklepu, pobranie.

Bank Intelligo 

NR KONTA    50 1020 5558 1111 1293 9180 0014

 

4.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

4.1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej UPC, przesyłka kurierska pobraniowa, Poczta Polska,   za pośrednictwem operatora logistycznego Inpost, odbiór osobisty.

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2.     Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Zakupiony towar jest dostarczany pod adres wskazany przez Kupującego.

4.3.      Czas realizacji dostawy do Klienta wynosi od 1- 3 dni roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

1). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy

4.4. W przypadku towarów ze statusem „na zamówienie” termin uzależniony jest od czasu potrzebnego na produkcję zamówienia, jest on każdorazowo indywidualnie ustalany z klientem przy potwierdzeniu realizacji towaru na zamówienie.

4.5. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, Klient ma prawo wyboru   następujących sposobów płatności:

a) Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekazany zostaje Klientowi w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 

b) Pobranie – płatność dokonywana jest gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy).

c) Płatność elektroniczna – za pośrednictwem systemu płatności eCard, do którego Klient zostaje przekierowany w celu dokonania płatności.

5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.      Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami ) Sklep odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą.

5.2.   Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Kupującego może dokonać w wybrany przez siebie sposób tj. pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@pphudruk.com.pl
, za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://sklep.pphudruk.com.pl/pl/contact
lub też pisemnie na adres: PPHU DRUK Piotr Lewicki (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Przasnyska 11/U1B, 01-756 Warszawa.

 

5.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- dokument potwierdzający datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

5.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.5   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

5.6. W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

6.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1.    Na podstawie art.27 ustawy o prawach konsumenta  Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form z form podanych poniżej, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby odstąpić od zawartej umowy, można złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli e-mailem na adres: info@pphudruk.com.pl lub pocztą na adres: PPHU DRUK Piotr Lewicki (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Przasnyska 11/U1B, 01-756 Warszawa.

 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

 

……………………………………………………..

6.2.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta. Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6.3.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

6.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ,

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej– wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy .

(Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

7.2.   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

W sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie przepisy:

 Dz. U. z 2014r. poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta;

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks Cywilny (ze zmianami Dz. U. z 2014r. poz. 121);

 

7.3.    Zmiana Regulaminu:

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

2) Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

3) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4) W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6)    Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl